Lovecká kynologie

Okresní myslivecký spolek Chomutov

Plán kynologických akcí 2022

  • přihláška na Jarní svod: ke stažení zde
  • přihláška na zkoušky psů: ke stažení zde, přihlášku je možno vyplnit elektronicky a zaslat spolu potvrzením o platbě na email cmmjchomutov@email.cz.
  • účastnický poplatek zaplaťte do uzávěrky na sekretariátu OMS Chomutov, za podanou přihlášku po uzávěrce je poplatek zvýšen o 100,- Kč
  • v rámci zkoušek týkajícíh se ohařů (SZVP, PZ, LZ) jsou pořádány o víkendech cca měsíc před zkouškami secvičné, data a místa setkání budou s dostatečným předstihem zveřejněna
akcedatumpropozicemístopoplatek (Kč)
nečlen/člen ČMMJ
Jarní svod 30. 4. propozice Vysočany 400/200
Zkoušky vloh ohařů, jez., ter. a slíd. 30. 4. propozice Vysočany 1600/800
Bezkontaktní norování - zkoušky nováčků 23. 7.
Zkoušky k vyhledávání, vyhánění a nadhánění spárkaté zvěře 23. 7.
Lesní zk. ohařů a mal. plemen jez., ter. a slíd. 6. 8.
Zkoušky speciální vodní práce 7. 8.
Barvářské zkoušky ohařů, jez., ter. a slíd. 20. 8.
Podzimní zkoušky jez., ter. a slíd. 21. 8.
Všestranné zkoušky - Nord Bohemia pohár, přeshraniční soutěž pro ohaře - CACIT 3. - 4. 9.
Všestranné zkoušky ostatních plemen - CACT 10. 9.
Podzimní zkoušky ohařů 1. 10.
Zkoušky vloh ohařů, jez., ter. a slíd. 2. 10.
Barvářské zkoušky honičů - CACT 15. 10.
Předběžné zkoušky barvářů 22. 10.

Kontakt

ADRESA

OMS Chomutov
Vršovců 19/992
Chomutov 430 01

TELEFON

474 626 009
775 626 019

EMAIL A WWW

cmmjchomutov@email.cz

webové stránky

POLOHA

zde nás naleznete

Copyright © 2012 Okresní myslivecký spolek Chomutov