Lovecká kynologie

Okresní myslivecký spolek Chomutov

Plán kynologických akcí 2019

  • přihláška na Jarní svod: ke stažení zde
  • přihláška na zkoušky psů: ke stažení zde, přihlášku je možno vyplnit elektronicky a zaslat spolu potvrzením o platbě na email cmmjchomutov@email.cz.
  • účastnický poplatek zaplaťte do uzávěrky na sekretariátu OMS Chomutov, za podanou přihlášku po uzávěrce je poplatek zvýšen o 100,- Kč
  • v rámci zkoušek týkajícíh se ohařů (SZVP, PZ, LZ) jsou pořádány o víkendech cca měsíc před zkouškami secvičné, data a místa setkání budou s dostatečným předstihem zveřejněna
akcedatumpropozicemístopoplatek (Kč)
nečlen/člen ČMMJ
Jarní svod 27.4. ke stažení zde Červ. Hrádek 300,-/150,-
Zkoušky vloh ohařů, jez., ter. a slíd. 1. 5. Vysočany, Hořenec 1400,-/700,-
Nominace R. Knolla 10.-12.5. Hrušovany, Hořenec, Doužkovice
Bezkontakt. nor. - zk. nováčků 22. 6. Prunéřov 1400,-/700,-
Zkoušky k vyhledání spárkaté zvěře 20. 7. ke stažení zde Orasín 1400,-/700,-
Lesní zk. ohařů a mal. plemen jez., ter. a slíd. 10. 8. ke stažení zde Orasín 1400,-/700,-
Zkoušky speciální vodní práce 11. 8. ke stažení zde Chomutov 1400,-/700,-
Barvářské zkoušky ohařů, jez., ter. a slíd. 24.8. ke stažení zde Orasín 1400,-/700,-
Barvářské zkoušky honičů SK 31.8. VLS Lučiny 1400,-/700,-
Všestranné zkoušky - Nord Bohemia pohár přeshraniční soutěž pro ohaře 7.-8.9.

Vysočany, Hořenec, Droužkovice
Předběžné zkoušky barvářů 13.-15.9. Chomutov lesy 1400,-/700,-
Podzimní zkoušky ohařů, jez., ter. a slíd. 29.9. ke stažení zde Hořenec, Vysočany 1400,-/700,-
Zkoušky vloh ohařů, jez., ter. a slíd. 29.9. ke stažení zde Hořenec, Vysočany 1400,-/700,-
Předběžné zkoušky barvářů 12.10. Lesná 1400,-/700,-
Barvářské zkoušky honičů OMS 19.10. Nový Dům 1400,-/700,-
Soutěž SK
Pohár CV barváři

Podkrušnohorský pohár ohařů a malých plemen 2018

Výsledky Podkrušnohorského poháru 2017 pro ohaře ke stažení zde a malá plemena ke stažení zde.

Do poháru lze přihlásit:

  • psa v majetku člena OMS ČMMJ Chomutov, který složil zkoušky kdekoli v ČR
  • psa, který složil zkoušky pořádané OMS Chomutov
  • výsledky ze zkoušek pořádaných OMS Chomutov se budou započítávat automaticky
  • vůdci (členové OMS Chomutov), kteří se svým psem vykonali zkoušky mimo OMS Chomutov, předloží nejpozději do 31. 10. 2018 doklady o vykonání zkoušek a tabulky
  • při opakované zkoušce se započítává pouze lepší výsledek

Do poháru se započítávají body získané na určených zkouškách pro ohaře přepočítané koeficientem dle následující tabulky:

druh zkouškymax. body dle ZŘkoeficientbody do poháru
BZ 120 2 240
ZV 228 1,0 228
PZ 300 1,0 300
LZ 248 1,5 372
SZVP 100 2 200
LFT 19 15,7 300
VZ 500 1,2 600
CACT 50
CACIT 80

Kontakt

ADRESA

OMS Chomutov
Vršovců 19/992
Chomutov 430 01

TELEFON

474 626 009
775 626 019

EMAIL A WWW

cmmjchomutov@email.cz

webové stránky

POLOHA

zde nás naleznete

Copyright © 2012 Okresní myslivecký spolek Chomutov