Lovecká kynologie

Okresní myslivecký spolek Chomutov

Výstavy psů

Podkrušnohorská oblastní výstava

Podkrušnohorská oblastní výstava psů loveckých plemen se v letošním roce bohužel nekoná!!!!!

Výstavní výbor neobdržel pro letošní rok od jednatelky ČMKJ pověření ke konání Podkrušnohorské oblastní výstavy psů loveckých plemen na Červeném Hrádku.
Výstava se v roce 2017 konat nebude. Moc nás tato skutečnost mrzí a těšíme se na oblastní výstavu příští rok.

Váš Výstavní výbor

Vzhledem k tomu, že Podkrušnohorská výstava nebyla povolena předsednictvem ČMKU, se Výstavní výbor dne 12. 1. 2017 odvolal. Na základě tohoto odvolání byla Podkrušnohorská výstava předsednictvem ČMKU dne 9. 2. 2017 povolena zde ke stažení emailová korespondence s povolením ČMKU. Bohužel i přes tuto skutečnost se ČMKJ rozhodla neudělit pověření ke konání Podkrušnohorské oblastní výstavy 2017. zde ke stažení emailová korespondence s ČMKJ s odůvodněním proč výstavu nebude delegovat.

Na Červeném hrádku se bude konat pouze Speciální výstavou Klubu chovatelů českých fousků. Propozice a přihlášku na klubovou výstavu českých fousků naleznete na http://www.cesky-fousek.cz

Zkoušky a jarní svod

Zkoušky loveckých psů

Propozice na BzH

Propozice na Barvářské zkoušky honičů konané dne 26. 8. naleznete zde.

Propozice na Krušnohorský mědník

Propozice na Krušnohorský mědník konaný dne 17. 6 ., který sestává ze zkoušek norování a barvářských zkoušek honičů naleznete zde.

Propozice na Jarní svod a Zkoušky vloh

Propozice na Jarní svod konaný dne 14. 4. 2017 a Zkoušky vloh konané dne 29. 4. 2017 naleznete zde.

Plán zkoušek pro rok 2017

Termíny zkoušek a jarního svodu pořádanými OMS Chomutov naleznete zde.

Ostatní

Ostatní OMS Chomutov

Psí inzerce

Kynologickou inzerci prosím samostatně zadávejte zde nebo také do odrážky Inzerce v horním menu.

Copyright © 2012 Okresní myslivecký spolek Chomutov